Verslag gemeenteraad oktober

logo-info

logo-info

Wijk bij Duurstede, 30 oktober 2013. Na meerdere voorbesprekingen opende burgemeester Poppens gisterenavond tegen 22.30 uur de raadsvergadering. De agenda was niet al te lang: er lagen twee moties voor die moesten worden behandeld.

Insprekers

Als eerste sprak Jan Gladbeek de raad toe over het ‘Bomenplan openbare ruimte’ dat betrekking heeft op de kap van rond de 60 bomen in de wijk
De Horden (Ovens). Volgens spreker was de communicatie en voorlichting over dit onderwerp onvoldoende en hij verzocht de raad om de verstrekte kapvergunning op te schorten, zodat alle bewoners eerst een brief kunnen ontvangen over de redenen en gevolgen van de op handen zijnde kap.

Jette Bolhuis sprak in namens het comité ‘Wij zijn de thuiszorg’. Zij informeerde de raad over de zienswijze over de PGB-regeling van het comité en stelde vragen over de brieven die door het WMO-loket zijn verstuurd aan ± 500 mensen die thuiszorg krijgen. Namens het comité gaf zij aan dat dit veel onrust heeft veroorzaakt bij deze mensen.

Namens het Wijks Castellum sprak de heer Joustra de raad toe. Hij vertelde dat het Castellum zo snel als mogelijk wil vertrekken vanaf de huidige locatie i.v.m. onvoldoende financiële middelen. Het Castellum heeft al een nieuwe locatie op het oog, namelijk het gemeentehuis. Het Castellum denkt met deze oplossing veel bodemvondsten voor de gemeente te kunnen behouden. Via de raad hoopt het Castellum de nieuwe huisvesting snel te realiseren.

Transitie jeugdzorg

Om continuïteit te garanderen voor cliënten waarvan de zorg vóór 1 januari 2015 is begonnen, moest een voorstel van gemaakte afspraken tussen gemeenten, zorgaanbieders en financiers worden vastgesteld. BBNu en de VVD dienden beide een soortgelijke motie in over de financiële kaders van deze afspraken. Na het antwoord van de verantwoordelijke wethouder werden vervolgens het voorstel en de moties in stemming gebracht. Het voorstel van het college werd zonder tegenstemmen aangenomen. Beide ingediende moties werden met unanieme stemmen verworpen.