Aantal woninginbraken sterk gedaald

gemeente Wijk bij Duurstede

gemeente Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 30 september 2013. Op de website stopdecriminaliteit.nl is nu het veiligheidsbeeld van Wijk bij Duurstede van de eerste acht maanden van 2013 te vinden. Vergelijken we de cijfers van 2013 met die van 2012, dan valt op dat fietsendiefstal is gestegen en woninginbraken is gedaald. In vergelijking met het meerjarig gemiddelde tonen de cijfers over 2013 een nauwelijks afwijkend beeld. Uitzondering is huiselijk geweld. De stijging van dit delict komt zeer waarschijnlijk door de hogere aangiftebereidheid, omdat hier (landelijk) veel op wordt geïnvesteerd via campagnes etc.

Woninginbraken

Het aantal woninginbraken is in de maanden mei tot en met augustus van 2013 met 60% gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2012. Zowel de pogingen als de geslaagde woninginbraken namen sterk af. De eerste acht maanden van 2013 is er een daling van 53%. Deze daling is gunstiger dan de regionale ontwikkeling waar een daling van 8% te zien is. De daling is voor de hand liggend, omdat er in 2012 sprake was van een enorme piek aan woninginbraken. De cijfers voor de eerste acht maanden van 2013 komen dan ook overeen met het meerjarig gemiddelde. Hoewel het nu de goede kant op gaat met het aantal woninginbraken, is afgelopen jaren in de regio duidelijk te zien dat iedere gemeente periodiek ‘aan de beurt’ is. De aanpak van woninginbraken blijft daarom een prioriteit van de gemeente en politie. Er is, samen met de partners in de veiligheidsketen, blijvende aandacht voor de aanpak van woninginbraken. Door verstrekkende en geborgde afspraken te maken met politie, woningbouwcoöperaties en andere partijen kunnen we structureel een laag aantal woninginbraken krijgen. Ook de inzet van inwoners is hierbij van zeer groot belang.

Hulp van inwoners nodig

“Wijk bij Duurstede is een relatief veilige gemeente, zo blijkt uit de veiligheidscijfers”, zegt burgemeester Poppens. “Vrijwel voor alle delicten geldt dat de gemeente Wijk bij Duurstede minder delicten heeft dan het landelijke en regionale gemiddelde. Onze doelstelling is dan ook de veiligheid ten minste op het huidige niveau te houden. Daarvoor hebben we wel hulp van inwoners nodig. Want betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor de straat of buurt vormt het veiligheidsfundament in Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede.” Burgemeester Poppens is blij dat steeds meer inwoners zich aansluiten bij Burgernet. “Fijn om te zien dat steeds meer mensen actief meedoen. De politie kan namelijk niet overal tegelijk zijn en heeft de hulp van inwoners hard nodig. Door alerte inwoners kan de politie op het juiste moment op de juiste plek zijn.”

1-1-2, daar vang je boeven mee

Willem van de Vliert, teamchef van de politie zegt blij te zijn met alerte mensen in de wijk. “Zij zijn de ogen en oren van de politie. Toch weten veel inwoners niet dat je het alarmnummer 1-1-2 ook mag bellen bij verdachte situaties waarbij de politie iemand op heterdaad kan aanhouden. Ziet u bijvoorbeeld dat vernielingen gepleegd worden, dan mag u dus direct 112 bellen, want 1-1-2, daar vang je boeven mee!” De politie roept daarom inwoners op om direct 1-1-2 te bellen bij het zien van een verdachte situatie. De politie komt liever een keer te veel dan te weinig. Let op het signalement van de verdachte personen en op kenmerken van eventuele vervoersmiddelen, zoals merk, type, kleur en het kenteken. Uw informatie kan cruciaal zijn voor de opsporing en aanhouding van verdachte(n).

Ook u kunt meedoen

Bent u nog niet aangemeld bij Burgernet? Doe dit dan alsnog via burgernet.nl. Uw hulp is nodig. Burgernet is een samenwerking tussen inwoners, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het telefonisch netwerk van de aangeslotenen. De centralist van de politiemeldkamer start een Burgernetactie op na een melding van bijvoorbeeld een inbraak, een overval of een vermist kind. Dit gebeurt op basis van een goed signalement.

cijfers-criminaliteit2013