Wijk bij Duurstede kunst en cultuurstad

Vereniging CM 009Het bestuur van de vereniging Citymarketing Wijk bij Duurstede, wethouders Peek en Van Gelder en overige betrokkenen proosten op de oprichting

Vereniging CM 009

Wijk bij Duurstede, 1 juli 2013. Onder het toeziend oog van notaris Sprenkels werd vandaag de oprichtingsakte getekend van de vereniging Citymarketing Wijk bij Duurstede. “Anderhalf jaar zijn we nu bezig om tot een samenwerking te komen met een gedragen visie in het algemeen belang van Wijk bij Duurstede en daarmee ook in het individuele belang van de ondernemer in de stad Wijk”, aldus Hélène van der Voorn, projectleider.

Kunst en cultuurstad

Van der Voorn: “We zullen Wijk nog meer profileren als kunst en cultuurstad met de kracht van David en Bourgondië en Dorestad. Het huidige Wijk en het vroegere Dorestad hebben hun ontstaan als ‘Liefde aan het Water’ gemeen en dit vormt dan ook een mooie basis om de stad te herpositioneren als unieke kunst en cultuurstad waar alles met liefde gemaakt en gedaan wordt. De weg hier naar toe was hobbelig, maar dit hebben we met zijn allen toch maar mooi bereikt en ik hoop dan ook dat we met zijn allen en de voorzitter Pieter de Kort, die met zijn ervaring als bestuurder van grote waarde zal zijn, met de wethouder en de burgemeester de ingeslagen weg kunnen vervolgen en dat de weg die in kleine muizenstapjes is begonnen zich in zevenmijlslaarzen gaat vervolgen.”

Samenwerking

De gemeente maakt geen deel uit van de nieuw opgerichte vereniging, maar er is wel sprake van een nauwe samenwerking. ‘Het college van burgemeester en wethouders wil de vitaliteit van Wijk bij Duurstede naar de toekomst waarborgen. Daarom is op 25 juni 2013 besloten om citymarketing de komende drie jaar verder uit te werken in samenwerking met de betrokken maatschappelijke partners. Citymarketing richt zich op meer omzet voor de lokale economie, meer werkgelegenheid en meer levendigheid in de gemeente Wijk bij Duurstede. Doordat gemeente en partijen samen het unieke van Wijk bij Duurstede benoemen en vorm geven, komen meer bezoekers en bewoners en bedrijven naar Wijk bij Duurstede. Eerst ligt de focus op de binnenstad en bezoekers; later op de hele gemeente, op nieuwe bedrijven en nieuwe inwoners’, aldus de gemeente Wijk.

Basis

De basis voor het besluit ligt in een plan van aanpak, opgesteld door Hélène van der Voorn, in samenspraak met winkeliersvereniging Hart van Wijk, Klantenspaarpas, Cultureel Rondje, VVV, Ondernemerskring Wijk bij Duurstede, de Wijkse horeca en museum Dorestad. Een aantal van deze partijen heeft zich verenigd in de Vereniging Citymarketing Wijk bij Duurstede: Hart van Wijk, Klantenspaarpas, Cultureel Rondje en de Wijkse horeca.

Parels

“Met citymarketing leggen we een mooie basis voor het (nog) beter op de kaart krijgen van Wijk bij Duurstede. Uiteindelijk heeft iedereen hier profijt van. Winkeliers, ondernemers en inwoners,” zegt Tjapko Poppens, coördinator Citymarketing namens het college. “De enthousiaste inbreng van de betrokken partijen en de veelheid aan ideeën die er leven onderschrijven dit. We hebben met onze unieke cultuurhistorie met David van Bourgondië en Karel de Grote parels in huis. Deze parels kunnen we goed benutten.”

Regie

De gemeente vervult in citymarketing de komende jaren een regierol. Het is de bedoeling dat deze rol vanaf 2017 wordt overgenomen door de deelnemende partners, zodat Citymarketing Wijk bij Duurstede een duurzaam karakter krijgt. Door citymarketing bestuurlijk topprioriteit te geven en als programma in te richten is er betere gemeentelijke samenhang en afstemming tussen verschillende beleidsterreinen, budgetten en inzet van uren. Hierdoor is betere sturing mogelijk op de resultaten van citymarketing. Tussentijds vindt evaluatie plaats en uitvoering moet binnen de bestaande gemeentelijke budgetten gebeuren. De deelnemende partners stellen ook voor de genoemde periode van drie jaar een bijdrage beschikbaar.