Verslag gemeenteraad

logo-info

logo-info

Wijk bij Duurstede, 29 mei 2013. De agenda van de raadsvergadering van gisteren was niet al te lang en bestond alleen maar uit hamerstukken. Buiten de agenda om was er een motie door BBNu ingediend.

Heffing storten grof vuil

Twee weken geleden staakten de stemmen bij behandeling van de motie opheffen ‘Heffing storten grof vuil’. Het college had al aangegeven dat zij de motie steunden omdat in voorgenomen beleid is opgenomen om per 1 januari geen heffing meer te vragen bij het storten op de gemeentewerf. Nadat alle fracties hun zegje hadden gedaan herhaalde de wethouder het standpunt van het college. Wat verandert is dat per 1 juli het voorgenomen beleid wordt ingevoerd en dat er niet meer voor het storten van grof vuil op de gemeentewerf hoeft te worden betaald. De motie werd niet in stemming gebracht.

Brede school

Alle partijen waren enthousiast over het voorliggende besluit en in hun stemverklaring lieten zij dit blijken. Enkele fracties hebben zorgen over de financiƫle positie van de gemeente en de gelden die nog over zijn voor de huisvesting van de overige scholen. Nadat Poppens de formele vraag had gesteld wie er tegen het voorstel was kwamen er geen handen omhoog en volgde een applaus door aanwezige raadsleden bij het aannemen van het voorstel.

Grondexploitatie voormalige Revius

Omdat de kleinere ‘Brede school’ duurder is dan voorzien worden er om de extra kosten terug te verdienen woningen gebouwd op de grond die niet nodig is voor de school. Tevens werd voorgesteld om van de inbreng vanuit de grondexploitatie De Engk (ontwikkellocatie De Driehoek) om het project Brede School De Horden te financiĆ«ren af te zien. Alle fracties gingen akkoord met dit voorstel.