Einde sober onderhoud bermen

logo-info

logo-info

Wijk bij Duurstede, dinsdag 28 mei 2013. In verband met bezuinigingen zijn de bermen in de buitengebieden van de gemeente de afgelopen jaren sober onderhouden. Er wordt gemaaid en gaten langs de weg worden met gebroken puin opgevuld om de veiligheid te waarborgen.

Onhoudbaar

Er ontstaat steeds meer schade in met name de puinverharding en de achterliggende bermgrond. Hierdoor ontstaan plassen waardoor zowel puinbermen als grasbetontegels snel verslechteren en er randschade aan het wegdek ontstaat. Als gevolg hiervan nemen de klachten toe en is er gezocht naar een meer structurele oplossing voor de bermenproblematiek. Sober onderhoud is hierdoor niet langer houdbaar.

Inventarisatie

De gemeente heeft alle bermen in de gemeente gecontroleerd en alle schade is in kaart gebracht. Ook is gekeken waar de ecologische waarde van de bermen aandacht behoeft.

Meerdere oplossingen

De optimale oplossing zou zijn om de wegen en bermen aan te passen aan het huidige verkeer dit wordt een zeer kostbare zaak waarbij de aanlegkosten in de miljoenen kunnen lopen. Op dit  moment is het niet realistisch om aan deze oplossing te denken. Daarom is er gekeken hoe de bermen zo goedkoop mogelijk goed kunnen worden aangepakt.

Plan van aanpak

Om weer te voldoen aan de eisen als wegbeheerder heeft het college op 21 mei ingestemd met het Plan van Aanpak Bermonderhoud. De bermenproblematiek wordt tot 2018 in fases uitgevoerd.

Verbeteringen

  • Circa 70% van alle bermen afroven/verlagen om de waterafvoer te verbeteren. Deze maatregel heeft het grootste positieve effect op de bermenproblematiek.
  • De huidige ongebonden puinverharding te egaliseren. Grauwacke bermverharding aan te brengen (en de bermen hierachter te verlagen).

Grauwacke is een hoekige steensoort, dat wordt gemengd met leem en andere fijne fracties materialen waardoor een waterafstotende laag ontstaat die beter bestand is tegen het huidige verkeer. 

Kosten

Onderzoek wijst uit dat de beste goedkope oplossing om de bermen te verbeteren is het aanbrengen van Grauwacke. Het aanbrengen van deze bermverbeteringen gaat in 2013 circa 85.000 euro kosten op basis van verkrijgen subsidie provincie (die 50% van dit project betaald). In totaal is tot 2018 voor onderhoud en bermverbeteringen ongeveer 440.000 euro nodig. De wijze om dit project financieel te dekken komt aan de orde op 9 juli bij het behandelen van de kadernota.