Citymarketing krijgt langzaam vorm

WbD vanafkerktorenWijk bij Duurstede moet op de kaart worden gezet

WbD vanafkerktoren

Wijk bij Duurstede, 3 april 2013. Wijk moet steviger op de kaart worden gezet als trekpleister voor bezoekers uit eigen gemeente, de regio en van daarbuiten. Om dit te bewerkstelligen stelde de gemeente vorig jaar een budget van 20.000 euro beschikbaar voor citymarketing. Verschillende organisaties maakten plannen om Wijk bij Duurstede een positieve impuls te geven en reeds bestaande Wijkse organisaties te verbinden teneinde eenduidig naar buiten te treden. Hoe Wijk bij Duurstede dit precies gaat doen lijkt een jaar later nog niet geheel duidelijk. Stichting WijknogLeuker haakte in vroeg stadium af en vaart nu haar eigen koers, alhoewel er nog wel sprake is van contact. De overige betrokken partijen zijn zoekende naar de juiste manier van stadspromotie en samenwerking. 

Projectgroep

Er werd vorig jaar een projectgroep in het leven geroepen die, onder leiding van projectleider Hélène van der Voorn, de plannen voor citymarketing meer gestalte ging geven. In deze werkgroep zijn Wijkse ondernemers, Klantenspaarpas, horeca, museum, Cultureel Rondje, OKW en VVV samengekomen om een eenduidig gezicht te geven aan de promotie van Wijk bij Duurstede. Inmiddels hebben verschillende belangenorganisaties zich verenigd in een nieuw op te richten vereniging, die zich binnenkort zal presenteren. “Welkom in Wijk bij Duurstede moeten consumenten en toeristen zich voelen”, aldus Henk Drok namens de Klantenspaarpas, één van de deelnemende partijen. “Horeca, winkeliers en galeriehouders zijn uitgenodigd voor de nieuwe vereniging. De winkeliersvereniging, het Cultureel Rondje, horeca en OKW maken deel uit van de vereniging in oprichting. Dit alles om een beter economisch klimaat te verkrijgen in het centrum van Wijk bij Duurstede. De gemeente omarmt het geheel, zowel in mankracht als financieel. Wijk heeft veel parels in de binnenstad die landelijk moeten worden gepresenteerd.” Hiertoe wordt er door de nieuwe vereniging onder andere gewerkt aan een webportaal als digitale toegangspoort van de gemeente.

VVV niet in vereniging

De VVV maakt geen deel uit van de nieuwe vereniging en vaart vooralsnog haar eigen koers als het gaat om de promotie van de stad en streek. “De VVV heeft in het hele traject van citymarketing, de eerste opdracht van de projectleider, een actieve bijdrage geleverd aan de discussies rondom identiteit, webportaal en de algehele organisatie van citymarketing in Wijk bij Duurstede”, legt VVV directeur Petra Schoofs desgevraagd uit.”Gezamenlijke promotie en marketing, vanuit een gedeelde visie en elkaar versterken zijn zaken die we volledig ondersteunen. De VVV heeft zich niet teruggetrokken uit de werkgroep citymarketing, maar heeft te kennen gegeven niet deel te zullen nemen aan de op te richten vereniging citymarketing. De achterban van de VVV is divers en voor een belangrijk deel overlappend met de ondernemers die bij eerder genoemde organisaties zijn aangesloten. Bovendien heeft de VVV een aantal jaren geleden besloten zich niet alleen te richten op Wijk, maar op de gehele Kromme Rijnstreek, waarin Wijk de belangrijkste toeristische trekpleister is. Een bredere aanpak leek en lijkt ons noodzakelijk.”

Liever later formaliseren

Het oprichten van een vereniging citymarketing heeft nu niet de prioriteit van de VVV. “Liever zouden we aan de hand van concrete doelen en activiteiten met elkaar aan de slag gaan en met deze resultaten toewerken naar continuïteit, waarna de samenwerking een formele status in de vorm van een vereniging of stichting krijgt. Daarnaast zien we voor de VVV vooral een rol weggelegd in ondersteunende en uitvoerende zin, bijvoorbeeld in de communicatie naar pers en het onderhouden van de data voor websites, sociale media en dergelijke. We hebben gemeente en eerder genoemde partners aangegeven dat wij graag blijven meebouwen aan citymarketing en waar mogelijk verbindende bijdragen zullen leveren.” Voor wat betreft de rol van de VVV in het verhaal citymarketing werkt de gemeente nog aan de uitwerking. “Voor ons is ook nog niet alles rond citymarketing en de rol van de VVV daarin uitgewerkt. Daar wordt nu aan gewerkt. De precieze vertaling naar de praktijk is dan ook nog niet te geven”, aldus de afdeling communicatie. “De verwachting is dat hier over enkele weken meer over duidelijk is.”