Dorpsplatform boekt succes

600-akkoord-n227-003-als-slim-object1Alleen maar tevreden gezichten bij het gezamenlijke plan/Foto: Marien Stoel
600-akkoord-n227-003-als-slim-object1

Alleen maar tevreden gezichten bij het gezamenlijke plan/Foto: Marien Stoel

Wijk bij Duurstede, 28 februari 2013. Na de informatiebijeenkomst van de provincie over het groot onderhoud aan de N-227 op 30 oktober 2012 voelde het dorpsplatform Langbroek zich niet serieus genomen en hield vervolgens een eigen informatie avond en zamelde handtekeningen in. Vanmorgen, precies vier maanden later werd het plan gepresenteerd waarin provincie, gemeente en dorpsplatform zich kunnen vinden.

Rollen

Remco van Lunteren heeft naar eigen zeggen in november zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid genomen nadat hij rond de vijfendertig aanpassingsvoorstellen op het conceptplan voor het onderhoud aan N-227 had ontvangen. Tevens was het onwenselijke dat het leek of wethouder Burger de plannen met de provinciale weg moest verdedigen. Intensief overleg tussen van Lunteren, Burger en het dorpsplatform in januari heeft er toe geleid dat 7 van de 10 prioriteitpunten van het dorpsplatform worden doorgevoerd in de nieuwe plannen.

Financiële dekking

Er is extra geld nodig van de provincie en de gemeente om de kruising van de provinciale en gemeentelijke weg (bij restaurant Torbijn) goed uit te kunnen voeren. De extra kosten komen voort uit de detail uitwerkingen en inpassen van de nieuwe voorstellen in de bestaande plannen. De provincie vindt het geld door enkele zaken binnen de provincie niet of later uit te voeren. Burger moet nog in overleg met de gemeenteraad om de benodigde 150.000 euro vrij te krijgen. Dit onderwerp zal op korte termijn op de agenda van de gemeenteraad komen te staan. Het project moet nog worden aanbesteed en loopt wat vertraging op door de onderhandelingen die zijn gevoerd. Het streven is om eind van dit jaar te starten met de werkzaamheden.

Landbouw verkeer

Structuele oplossingen voor het landbouw verkeer worden niet meegenomen in de werkzaamheden. Deze problematiek speelt in de hele provincie en oplossingen moeten nog nader worden uitgewerkt. Verwacht wordt dat er een plan met integrale aanpak voor de hele provincie voor het einde van het jaar gereed is.

Tevreden

Aan de totstandkoming van het gezamenlijk voorliggende plan gingen veel emoties, verwijten en harde woorden vooraf. De verschillende uitgangspunten zijn dicht bij elkaar gebracht en uiteindelijk zijn zowel provincie, gemeente als dorpsplatform tevreden.