Rooien van hagen uitgesteld

hagen-002

 

hagen-002

Wijk bij Duurstede, 27 februari 2013. Tijdens de raadsvergadering van gisterenavond werd een motie van GroenLinks aangenomen om het rooien van hagen zoals werd voorgesteld op de informatieavond van twee weken geleden uit te stellen tot na de zomervakantie.

Inwoners informeren

Tijdens de informatieavond lieten de aanwezige belangstellenden al weten dat de termijn waarbinnen inwoners moesten aangeven dat zij een haag wilden onderhouden wel heel kort was. De termijn werd na enkele publicaties en vragen aan de gemeente met een week verlengd tot 1 maart. Buiten de indieners van de motie steunden de overige fracties de motie. Het college werd opgeroepen een aantal maanden campagne te voeren om meer hagen die op de nominatie staan gerooid te worden in zelfbeheer te geven bij de bewoners.

Rooien na de zomer

Op vragen of het uitstellen van het rooien de gemeente extra geld gaat kosten meldde de wethouder dat dit afhankelijk is van het aantal hagen dat in zelfbeheer wordt genomen. Voor het rooien van de hagen in maart rekent de Biga-groep een speciaal tarief, dit voordelige tarief is na de zomer niet meer van toepassing. De wethouder erkende dat door de late realisatie van het hagenplan de reactietijd erg kort was geworden en ondersteunde de motie. De motie werd in stemming gebracht en met algemene stemmen aangenomen.