Akkoord aanpassingen N-227

n227-tijdelijkHet eerste onderhoud begint volgende week/Foto: Marien Stoel
n227-tijdelijk

Wijk bij Duurstede, 27 februari 2013. Onduidelijkheid alom wanneer de redactie maandagmiddag wordt gebeld met het verzoek om het net ontvangen persbericht van de provincie niet te publiceren. Antwoord op de vraag waarom het persbericht niet kan worden gebruikt, gesteld aan de gemeente en provincie, blijft uit. Morgenochtend is er een persontmoeting met de verantwoordelijken van zowel provincie, gemeente en dorpsplatform. Langs de N-227 verschijnen inmiddels borden waarop te lezen staat dat er werkzaamheden gaan plaatsvinden. Deze werkzaamheden hebben niets te maken met de werkzaamheden die aan het einde van het jaar gaan plaatsvinden. Vanmiddag ontving de redactie van ditiswijk.nl onderstaand persbericht. 

Veilige situatie

Een veiligere verkeerssituatie in de bebouwde kom voor voetgangers en (brom-)fietsers, dat was de wens van de omwonenden van de N227 in Langbroek. De provincie Utrecht heeft samen met de gemeente Wijk bij Duurstede en het Dorpsplatform Langbroek nu afspraken gemaakt om aan deze wensen tegemoet te komen.

Korte termijn

Op korte termijn wordt een aantal maatregelen genomen om de snelheid van 50 kilometer per uur beter af te dwingen en het oversteken van (brom)fietsers anders te regelen. Hiervoor wordt de weginrichting binnen de bebouwde kom aangepast en verbeterd. De oversteekplaatsen worden beter beveiligd. De kruising met de Langbroekerdijk wordt grootschalig aangepakt en overzichtelijker: zo wordt o.a. het fietspad verlegd en de snelheid op de Cotherweg voor die kruising verlaagd. Ook bewegwijzering voor (brom-) fietsverkeer en attentieverhogende markeringen worden aangebracht. Gedeputeerde Remco van Lunteren: “Mooi dat we nu een ontwerp hebben dat ook voldoet aan de veiligheidswensen van de gemeente en het Dorpsplatform. En nu snel aan de slag om te zorgen dat deze maatregelen er komen.”

Bijdrage gemeente

Het college van burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede heeft besloten 150.000 euro bij te dragen aan de verbeteringen. Het betreft hier met name de kruising Langbroekerdijk met de N227. De gemeente zal dit nog voorleggen aan haar gemeenteraad.