AED burgerhulpverlening van start

600-aed-030-als-slim-object1Burger en Versluis tekenen de overeenkomsten/Foto's: Marien Stoel
600-aed-030-als-slim-object1

Wijk bij Duurstede, 27 februari 2013. Vrijwilligers speciaal getraind voor AED hulpverlening ontvangen vanaf vandaag een smsje als er iemand in hun buurt in de gemeente gereanimeerd moet worden. Het project is een samenwerking tussen een groep bewoners, de Regionale Ambulance Voorziening Utrecht (RAVU) en de gemeente.

Kick-off

Vanmiddag vond in het gemeentehuis de kick-off plaats van de pilot ‘AED burgerhulpverlening’. Aart Molendijk praatte de bijeenkomst vlotjes aan elkaar en introduceerde de sprekers en interviewde twee vrijwilligers. Wethouder Burger verantwoordelijk voor de zorg in de gemeente en directeur RAVU Versluis gebruikten in hun tekst regelmatig het woord ‘trots’ wanneer er werd gesproken over de inspanningen die er op velerlei gebied de afgelopen jaren zijn getroost. Burger is erg te spreken over de pilot: ‘Er is door de Stichting AED HartstikkeNodig in samenwerking met de gemeente veel werk verzet om een grote groep vrijwilligers op te kunnen leiden en de aansluiting op de MKA Utrecht voor elkaar te krijgen. Bij een hartstilstand telt elke seconde. De vrijwilligers kunnen dankzij de aansluiting nu snel ter plaatse te zijn. Hiermee zijn we als gemeente een voorbeeld voor de andere Utrechtse gemeenten.’

Overeenkomst

Na de speeches werd een samenwerkingsovereenkomst tussen de Regionale Ambulance Voorziening Utrecht (RAVU) en de gemeente ondertekend. Vervolgens werd de verantwoordelijk gemandateerd aan de Stichting AED HartstikkeNodig. Met deze overeenkomsten is vastgelegd wie welke taken en verantwoordelijkheden op zich neemt en hoe vorm wordt gegeven aan de inzet van de vrijwillige hulpverlening met gebruik van de AED’s.

Noodzakelijke hulp

Noodzakelijke hulp bij een plotselinge hartstilstand is van groot belang om een leven te redden. De Stichting AED HartstikkeNodig heeft daarom de afgelopen jaren gezorgd dat er 12 AED’s zijn geplaatst in Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek, die 24 uur per dag beschikbaar zijn. Ook zijn circa honderd vrijwilligers getraind om de AED’s goed te kunnen bedienen en een reanimatie te starten. De RAVU heeft ervoor gezorgd dat deze vrijwilligers aangesloten zijn op de Meldkamer Ambulance (MKA) Utrecht. Daarmee is het mogelijk dat vrijwilligers per sms kunnen worden ingeschakeld na een 112-melding van een hartstilstand. Hierdoor kan de hulpverlening bij een hartstilstand zo snel mogelijk starten.

Scholing vrijwilligers

Het werven, scholen en nascholen van vrijwilligers wordt uitgevoerd door de Stichting AED HartstikkeNodig. Voor het trainen en scholen van vrijwilligers ontvangt de stichting structureel een bedrag van 2.500 euro van de gemeente.

Bloemetjes en dank

Aan het einde van de bijeenkomst ontstond er hilariteit. Onafhankelijk van elkaar hadden eerder deze week diverse mensen van de stichting contact gezocht met Molendijk om enkele minuten spreektijd te krijgen. Diverse vrijwilligers werden zo verrast en in de bloemetjes gezet en bedankt voor hun inzet. Speciale waardering liet Jan Oechies blijken door Wil van Dam (secretaris van de stichting) een hanger te overhandigen voor haar centrale en drijvende rol in de stichting. Meer foto’s zijn te zien in ons fotoarchief. Een videoverslag is geupload naar ons YouTube kanaal.