Wie zet Wijk op de kaart?

CR WNL

CR WNL

[UPDATE]Wijk bij Duurstede, 24 april 2012. Voor de plaatselijke middenstand, ondernemers, horeca en galeriehouders is het een lastige tijd. In tijden van recessie houden ook Wijkenaren de hand op de knip en wordt er bezuinigd op boodschappen, uitgaan en luxe uitgaven. Logisch, maar het gevolg is dat de Wijkse binnenstad wel een duwtje in de rug kan gebruiken.

Krachten bundelen

Winkels, horeca en culturele ondernemingen hebben het moeilijk het hoofd boven water te houden, ook in Wijk. De afgelopen maanden zijn er twee initiatiefnemers geweest die plannen hebben gemaakt om Wijkse organisaties en ondernemingen te verbinden teneinde de krachten te bundelen. Eén van hen is het Cultureel Rondje, dat zich al 25 jaar bezighoudt met het culturele leven in en om de Wijkse binnenstad. De andere partij is de nieuw opgerichte stichting WijkNogLeuker, die haar plannen breder trekt dan louter de binnenstad.

Overeenkomsten

De afgelopen weken heeft de redactie van ditiswijk.nl de plannen van beide partijen gehoord en gezien. Zij is tot de conclusie gekomen dat er veel raakvlakken zijn. Beide stichtingen gaan voor verbinding, willen krachten van individuele organisaties bundelen en Wijk bij Duurstede steviger op de kaart zetten, ook regionaal en landelijk. Beide willen lokale organisaties samenbrengen en zijn derhalve met veel partijen in gesprek. ditiswijk.nl wil zaken helder krijgen en heeft navraag gedaan naar de onderlinge verhouding. Ook vroeg zij aan de gemeente hoe zij tegenover zoveel enthousiasme en prachtige plannen staan.

Citymarketing

“Het initiatief van het Cultureel Rondje is collegebreed gepresenteerd en het initiatief van Wijk nog Leuker is aan burgemeester Guus Swillens en wethouder Robbert Peek gepresenteerd”, aldus een woordvoerder van de gemeente. “Het college staat positief tegenover de initiatieven. Beide bevatten elementen waar het college heil in ziet. Een van de doelstelling in het gemeentelijke Economisch Actie Programma is citymarketing. Beide initiatieven gaan daarover.” Hiervoor heeft de gemeente dan ook een budget ter beschikking, waar beide stichtingen nu een gooi naar doen.

Plannen presenteren

“Het college ziet graag een onderling verband tot stand komen. Als dat niet lukt, dan moet er een keus worden gemaakt, want het college kan slechts één van de initiatieven faciliteren. Meer mogelijkheden heeft het college niet. Maar het heeft de voorkeur dat de verbinding tot stand komt. Er wordt op donderdag 26 april, op uitnodiging van de gemeente, nog verder gesproken met de initiatiefnemers en de mensen uit het veld (onder andere de VVV, OKW, Hart van Wijk, de horeca en het theater). De beide initiatiefnemers kunnen dan hun plan presenteren. Het college vindt het belangrijk om te weten hoe de partijen uit het veld tegenover de initiatieven staan. Dit wordt meegenomen bij het maken van een eventuele keus.” Wat de visie van de gemeente is, waarop de keuze wordt gebaseerd is nog niet duidelijk.

Stroeve verhouding

Op de vraag of WijkNogLeuker contact heeft gezocht met het Cultureel Rondje is het antwoord: “In onze rondgang door Wijk (we zijn al ruim een half jaar hiermee bezig) zijn we er achter gekomen dat er circa 120 organisaties in Wijk zijn, die allemaal op de een of andere manier bezig zijn hun doel te verwezenlijken. Dit kost tijd. We weten dat er bij het Cultureel Rondje een initiatief speelt, maar inhoudelijk weten we er nog niets van anders dan wat er vorige week in het krantenartikel in het AD stond.” Navraag bij het Cultureel Rondje doet echter weten dat de meningen hierover verschillen. Net als over de afspraak die er vandaag tussen beide stichtingen zou zijn om nader tot elkaar te komen, waarvan beide zeggen dat zij hiertoe het initiatief namen. Het laatste bericht over deze afspraak is overigens dat deze is geannuleerd. Al met al een lastig vertrekpunt om tot een vruchtbare samenwerking te komen.

Wordt vervolgd…

Uiteindelijk heeft iedereen het beste voor met Wijk bij Duurstede. Het is jammer dat zo veel positieve energie tot dit ‘welles nietes’ leidt. Zo lang niet helder is wat concreet de visie van de gemeente is met betrekking tot citymarketing en hoe en met welke initiatiefnemer(s) zij in zee gaat heeft het wat ditiswijk.nl betreft niet veel zin om alle prachtige plannen uitgebreid uit de doeken te doen. Wanneer er, na 26 april, meer duidelijk is over de procedure komt de redactie hier nog op terug. Wordt vervolgd dus!

Update 24 april:

De redactie heeft uit betrouwbare bron vernomen dat de presentatie van 26 april niet doorgaat. De Stichting WijkNogLeuker heeft er voor gekozen geen presentatie te geven en omdat de gemeente juist een goed beeld wilde krijgen van beide initiatieven is de bijeenkomst gecancelled. De gemeente wil nader bekijken of er een gesprek mogelijk is met beide partijen om de ontstane strubbelingen te bespreken en nadere afspraken te maken over de uitvoering van de initiatieven.