Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/archive/archief03/libraries/cms/application/cms.php on line 464

groen links logo

Wijk bij Duurstede, 21 juli 2015. GroenLinks heeft het college schriftelijke vragen gesteld over het gebruik van verdelgingsmiddelen tegen onkruid binnen de gemeente.

Varianten

Op de vraag welke verdelgingsmiddelen er momenteel door de gemeente worden gebruikt bij de bestrijding van onder meer onkruid wordt door wethouder Marchall geantwoord: “ Het gebruik van verdelgingsmiddelen vindt plaats op verhardingen en in het openbaar groen. Op verhardingen in de waterwingebieden in Cothen worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt, maar wordt het onkruid met behulp van hete lucht behandeld. Op overige verhardingen wordt onkruid met Roundup bestreden volgens de wettelijk verplichte methode Duurzaam Onkruidbestrijding (DOB)”. In de gemeente Wijk bij Duurstede wordt sinds oktober 2008 het onkruid in het openbaar groen mechanisch verwijderd, omdat het middel dat hiervoor werd gebruikt sinds die tijd wettelijk verboden is.

Voorzorgsmaatregelen

Verder wil GroenLinks weten welke voorzorgsmaatregelen er worden genomen ter voorkoming dat mens en dier worden blootgesteld aan de gebruikte verdelgingsmiddelen? Marchall antwoord: “Onkruidbestrijding met chemische bestrijdingsmiddelen mag alleen middels de DOB-methode plaatsvinden. Dit systeem is er op gericht zo min mogelijk verdelgingsmiddelen te gebruiken én om afstroming naar oppervlakte- en grondwater te minimaliseren. Voor chemische onkruidbestrijding worden kleine flexibele voertuigen (quads) ingezet. Met sensors wordt bladgroen van planten gedetecteerd, waarna alleen het betreffende plantje bespoten wordt met Roundup. Om afstroming te voorkomen mag minimaal één meter van de waterrand (bijvoorbeeld kades) en één meter rond straatkolken geen chemische bestrijding plaatsvinden”.

Alternatieven methodes

“Welke alternatieven methoden en/of middelen worden overwogen/ingezet als professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verharding binnenkort verboden wordt?” wil Niek van Staaden namens GroenLinks weten. “Mechanisch, door middel borstelen en veegmachine. Thermisch, met heet water, stoom of hete lucht. Dit zijn op dit moment de meest gehanteerde alternatieven voor chemische bestrijding.” Laat Marchall weten. “Handmatig met schoffels en ander handgereedschap bestrijden van onkruid is een tijdrovend en zwaar werk. Preventieve maatregelen, zoals het aanleggen van bestrating zonder voeg of minimale of gekitte voegen. Andere alternatieven zijn azijnzuur en het gebruik van anti-onkruidzout” eindigt Marchall.

Thermische onkruid bestrijding is duur

In de toelichting op de vragen is te lezen: “Het blijkt dat thermische onkruidbestrijding op verharding drie tot vier keer zo duur is als chemische onkruidbestrijding. De gemiddelde kosten van onkruidbestrijding op verharding voor 2014 en 2015 bedragen ca. 28.000 euro. Vanaf 2016 moet rekening worden gehouden met kosten die variëren van 80.000 tot zo’n 115.000 euro. De hierdoor noodzakelijke verhoging van het budget zal grotendeels doorberekend worden aan Reiniging en Rioleringen. Dit onderwerp wordt de komende tijd verder uitgewerkt en er komt een college- en raadvoorstel. De behandeling van dit onderwerp staat gepland voor oktober 2015”.  


Wij gebruiken cookies om de website te verbeteren. EU-wetgeving bepaalt dat wij u om toestemming moeten vragen. Meer weten over cookies en hoe ze te verwijderen, lees ons  privacy beleid.

  Ik accepteer cookies van deze website.
EU Cookie Directive Module Information