Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/archive/archief03/libraries/cms/application/cms.php on line 464

 

800 veip 010

Wijk bij Duurstede, 20 juli 2015. Naar aanleiding van het incident op 2 juli waarbij een chemische ruikende damp vrijkwam bij een bedrijf op de Molenvliet heeft de SP vragen gesteld aan het college.

Maatregelen

Voordat de vragen van de SP werden beantwoord legt het college in zijn schriftelijk antwoord enkele zaken uit. Zo is er te lezen dat het bedrijf zich aan de regels houd en regelmatig wordt gecontroleerd en dat de aanwezige goederen op de juiste manier worden opgeslagen. Verder is te lezen dat het bedrijf een aantal maatregelen heeft voorgesteld die een herhaling van een soortgelijk incident moeten voorkomen. Die maatregelen gaan verder dan de geldende voorschriften. Tot deze maatregelen - naar verwachting in augustus 2015 - zijn gerealiseerd, worden binnen het bedrijf aanzienlijk minder gevaarlijke stoffen opgeslagen. “Het bedrijf voldoet over het algemeen goed aan de voorschriften en neemt waar nodig zelf initiatieven om zo veilig mogelijk te werken” schrijven Burgemeester Poppens en wethouder Marchall in hun inleiding op de antwoorden.

Vragen

De SP wil bij monde van Jan Oechies het navolgende van het college weten:

1. Wat zijn de richtlijnen bij hoge temperaturen voor het omgaan met gevaarlijke stoffen en producten die chemische stoffen bevatten die worden gedumpt in een container?

  • Antwoord: De voorschriften uit de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen zijn van toepassing. De opgeslagen gevaarlijke stoffen (grondstoffen, gereed product en productieafval) werden overeenkomstig deze voorschriften opgeslagen. Deze publicatie bevat geen voorschriften waarbij specifiek wordt ingegaan op de opslag bij hoge temperaturen (niet in het algemeen en ook niet voor de hier opgeslagen stoffen).

2. Is er bij het bedrijf waar donderdagnacht een probleem ontstond vanwege het broeien en ontstaan van chemische reacties gehandeld conform die richtlijnen?

  • Antwoord: Er is gehandeld overeenkomstig de geldende voorschriften en bij controles zijn op dit punt geen overtredingen geconstateerd

3. Welke stappen worden ondernomen om te voorkomen dat een dergelijke situatie opnieuw kan ontstaan en er een volgende keer wellicht een nog groter probleem ontstaat?

  • Antwoord: Zoals hierboven is aangegeven neemt het bedrijf een aantal maatregelen die - ook naar ons oordeel - de kans op een herhaling sterk beperken. Daarnaast intensiveren en verdiepen wij de controles die in samenwerking tussen de Omgevingsdienst Regio Utrecht en de Veiligheidsregio Utrecht worden uitgevoerd.

4. Kunnen wij als raad een verslag krijgen van de bestrijding en de problemen die zijn ontstaan?

  • Antwoord: Het incident wordt met alle betrokken disciplines geëvalueerd. Wij verwachten dat deze evaluatie eind september wordt afgerond. Over de uitkomsten daarvan informeren wij u.

5. Waarom zijn de inwoners die op nog geen 500 meter van VEIP wonen niet ingelicht, terwijl het advies van de brandweer was om ramen en deuren te sluiten? Tot 1.000 meter afstand was namelijk een penetrante lucht te ruiken.

  • Antwoord: Gedurende de avond en nacht heeft de gemeente de communicatie vanuit de VRU ondersteund met berichten op de gemeentelijke website en Facebook. De twitterberichten van de VRU zijn steeds geretweet. Tijdens het incident is er wel gedurende een langere tijd sprake geweest van stankoverlast, maar er zijn geen gezondheidsrisico’s geweest voor de bevolking. Daarom is besloten geen NL-alert en/of geluidswagens in te zetten. Het aspect communicatie wordt ook geëvalueerd (zie ook het antwoord op vraag 4). 6. Hebben in dit geval de richtlijnen van VRU zwaarder gewogen dat de lokale kennis en het inzicht van onze Wijkse brandweermensen? Antwoord: Bij een incident met gevaarlijke stoffen wordt altijd de AGS (Adviseur Gevaarlijke Stoffen) gealarmeerd. De AGS is binnen de brandweer dè specialist op het gebied van gevaarlijke stoffen en adviseert over bronbestrijding, gevolgen voor het effectgebied, ontsmetting en afhandeling van het incident.

Meer vragen

De SP heeft inmiddels vervolg vragen gesteld over dit onderwerp. Wij publiceren de vragen en antwoorden zodra wij die binnen hebben.


Wij gebruiken cookies om de website te verbeteren. EU-wetgeving bepaalt dat wij u om toestemming moeten vragen. Meer weten over cookies en hoe ze te verwijderen, lees ons  privacy beleid.

  Ik accepteer cookies van deze website.
EU Cookie Directive Module Information