Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/archive/archief03/libraries/cms/application/cms.php on line 464

haven WbD

Wijk bij Duurstede, 27 augustus 2015. Na een uitgebreide uiteenzetting over de stand van zaken omtrent de promotie van Wijk bij Duurstede, het gewenste onderzoek naar de beleving van winkelend publiek in de binnenstad, de plaatsing van een toeristisch overstappunt en het vlaggenplan (d.d. 13 oktober 2014) is de redactie benieuwd naar de huidige stand van zaken. Daarom werden enkele vragen gesteld over de voortgang.

Verdieping

1. In februari van dit jaar liet de gemeente weten dat ‘de komende periode zou worden gebruikt om een verdiepingsslag te maken in de ontwikkeling van de promotie van Wijk bij Duurstede.’ Graag horen wij hoe inmiddels de stand van zaken is.

Wethouder toerisme Wil Kosterman: “De afgelopen maanden zijn door de gemeente inderdaad gebruikt om een verdiepingsslag te maken. Zo zijn verschillende organisaties en deskundigen benaderd voor advies en zijn landelijke congressen bijgewoond over hoe de promotie van Wijk bij Duurstede vorm te geven. Die consultatieronde was erg nuttig. De vergaarde informatie verwerkt de gemeente in een strategisch document over de promotie van Wijk bij Duurstede. De planning is om dit document voor het eind van het jaar gereed te hebben. Wij koppelen hier ook een uitvoeringsagenda aan, zodat er ook daadwerkelijk concrete stappen worden gezet samen met onze lokale betrokken organisaties.”

Onderzoek

2. Wat is de status van het geplande onderzoek naar de beleving van de binnenstad onder winkelend publiek, waarover werd gesproken in oktober 2014?

‘De gemeente is met winkeliersvereniging Hart van Wijk in gesprek over een vervolgbijeenkomst in oktober op de eerder gehouden werkconferentie van 2 maart jongstleden. Of er nog behoefte is aan een belevingsonderzoek is onderwerp van gesprek. Door de provincie Utrecht is recent het rapport ‘Op weg naar een toekomstbestendige retailstructuur’ uitgebracht dat ook relevante informatie over Wijk bij Duurstede bevat. Een belevingsonderzoek of koopstromenonderzoek moet aanvullend zijn aan de reeds bekende informatie. In juni is ook onderzoek gedaan naar de waardering van het toeristisch product van de Utrechtse Heuvelrug-Kromme Rijnstreek door studenten van de faculteit Sociologie en Planologie van de Universiteit Utrecht. De resultaten van dit onderzoek worden meegenomen bij het verder ontwikkelen van de promotie van Wijk bij Duurstede.’

Citydressing

3. Wat is de status van het vlaggenplan en het toeristisch overstappunt (citydressing) welke uit het budget voor citymarketing worden bekostigd?

‘Het vlaggenplan (Citydressing) is een initiatief van de Vereniging Citymarketing Wijk bij Duurstede. De vereniging heeft in het voorjaar van 2015 een omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van vlaggenmasten in de nabijheid van de toe- en uitvalswegen van de kern Wijk bij Duurstede. Een aantal locaties was niet realiseerbaar vanwege bezwaren vanuit omwonenden en/of welstandscommissie. Daarop heeft de Vereniging gezocht naar alternatieven. Momenteel liggen twee locaties nog ter beoordeling voor bij de Monumentencommissie, namelijk: de kruising Veerweg/Singel en de locatie tegenover de voormalige garage van Van Kerkhof. Bij een positief advies van de Monumentencommissie, kan de omgevingsvergunning vervolgens verleend worden. In totaal worden dan op vijf plekken vlaggenmasten geplaatst. Naast de hiervoor genoemde locaties is dat bij de rotonde De Horden, de rotonde De Geer, en bij de rotonde van het Revius.’

Een TOP (Toeristisch Overstap Punt) is letterlijk een punt waar toeristen per auto, fiets, boot en of wandelend kunnen overstappen op een andere recreatieve voorziening, een moment hebben voor een beleving (dagrecreatie) en eventueel kunnen verblijven. Een TOP wordt ontsloten en gepromoot op regionale en landelijke websites gekoppeld aan deze regionale website en op de website van de ANWB.

De gemeente wil graag een TOP plaatsen in de Stadshaven, waardoor deze en de binnenstad van Wijk bij Duurstede op diverse aan elkaar gelinkte websites wordt ontsloten en gepromoot. De bekendheid van TOP’s bij recreanten is groot. Door het inrichten van een TOP in de stadshaven zullen dus veel recreanten de weg naar Wijk bij Duurstede gemakkelijker kunnen vinden. Een TOP geeft informatie over een plek, over fiets- en wandelroutes, recreatieve voorzieningen en eventueel over de geschiedenis van het gebied. Het ‘vullen’ van de TOP doet de gemeente in samenwerking met andere partijen, zoals bijvoorbeeld de VVV.

Naast een TOP in de Stadshaven hebben de eigenaren van de Pronckheer en het Kersenmuseum aangegeven ook graag een TOP te willen. Deze TOP wordt in de buurt van de Pronckheer geplaatst. De eigenaar van de Pronckheer zorgt samen met de eigenaar van het Kersenmuseum voor de informatievoorziening op die TOP. Ook nemen zij de verantwoordelijkheid op zich voor beheer en onderhoud.'

 


Wij gebruiken cookies om de website te verbeteren. EU-wetgeving bepaalt dat wij u om toestemming moeten vragen. Meer weten over cookies en hoe ze te verwijderen, lees ons  privacy beleid.

  Ik accepteer cookies van deze website.
EU Cookie Directive Module Information