Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/archive/archief03/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Wijk bij Duurstede, 9 maart 2016. Het is al weer even stil rondom de voortgang van stadspromotie/citymarketing. Eind augustus 2015 beantwoordde wethouder Wil Kosterman hierover enkele vragen van de redactie. Tijd om te horen hoe de vlag erbij hangt, vandaar dat de redactie wederom vragen stelde. 

Strategisch document stadspromotie

1. Wat is de status van het strategisch document stadspromotie dat eind 2015 gepland was klaar te zijn?

Op 30 maart a.s. vindt van 19.30 uur tot 22.30 uur de derde werkconferentie 'Kracht van de binnenstad' plaats. Tijdens deze bijeenkomst -die vanwege verbouwing van het gemeentehuis- in het E en E gasthuis plaatsvindt, presenteren we de Visie Stadspromotie Wijk bij Duurstede en het bijbehorende Plan van Aanpak. Beide documenten hebben nu nog de status van “concept”. Deze concept-versie is al met enkele partijen maar ook met betrokken inwoners besproken. Op dit moment is de visie nog onderwerp van gesprek met de leden van de voormalige werkgroep Overlegplatform Stadspromotie.

In de Visie hebben we afgebakend waar stadspromotie zich op richt, doen we een aanzet voor het gezamenlijke verhaal waar we inwoners en bezoekers in willen meenemen en schetsen we de positie die Wijk bij Duurstede heeft. Ook geven we aan hoe wij de verhoudingen zien, dat wil zeggen: welke invloed en verantwoordelijkheid heeft de gemeente en welke hebben anderen. Want Stadspromotie is niet iets van de gemeente alleen: het is ook nodig dat andere partijen een actieve bijdrage leveren. Het Plan van Aanpak geeft aan welke maatregelen en acties nodig zijn om ons doel te bereiken, namelijk: meer bezoekers, die langer blijven en meer besteden. Tijdens de werkconferentie op 30 maart a.s. worden zowel Visie als Plan van Aanpak toegelicht. En doen we een uitdrukkelijk verzoek aan de aanwezigen om gezamenlijk werk te maken van Stadspromotie, bijvoorbeeld door zich aan te melden voor een werkgroep of door het uitvoeren van een concrete actie of maatregel.

Mogelijk leiden de reacties op zowel de concept Visie als concept Plan van Aanpak nog tot enkele wijzigingen. De planning is dat zowel college als raad beide documenten in mei vaststellen.

Uitvoeringsagenda

2. Wat is de status van de uitvoeringsagenda die hieruit voortvloeit? Antwoord: Zie hiervoor het antwoord gegeven op vraag 1. 

Concrete plannen

3. Zijn er al concrete plannen te melden die worden uitgevoerd met lokale organisaties?

Met een aantal voorstellen en maatregelen is de gemeente al gestart. Zo is sinds november 2015 de Werkgroep Leegstand gestart. Samen met vastgoedeigenaren is de gemeente actief om creatieve manieren te bedenken om leegstaande panden in de binnenstad weer te vullen. Het bestuur van het Ondernemersfonds heeft onlangs de website gelanceerd, waardoor ondernemers projectvoorstellen kunnen indienen die de aantrekkelijkheid van de binnenstad kunnen verhogen. Het Cultuurfonds gaat binnenkort van start, op dit moment wordt een adviesraad Cultuurfonds geformeerd. Hiervoor was veel belangstelling!

Met Museum Dorestad werkt de gemeente nauw samen om de verhuizing en inrichting van het Museum op de Markt mogelijk te maken. Museum Dorestad speelt een belangrijke rol bij het uitdragen van de rijke historie van onze binnenstad. Door middel van de “Dorestad Experience” kunnen bezoekers zich op een eigentijdse en interactieve manier onderdompelen in onze roerige geschiedenis. De plannen hiervoor zijn in volle voorbereiding. Samen met “Gewoon Schoon Wijk” werkt de gemeente aan een schone, hele en veilige binnenstad opdat deze nog meer tot recht komt als publieke huiskamer. Maar we willen nog meer zaken oppakken, zoals het aantrekkelijker maken van de Markt en het aanstellen van een centrummanager. Zaken die de gemeente –zoals gezegd- graag samen met anderen wil vormgeven én financieren.

Vlaggenmasten

4. Wat is de status van de omgevingsvergunningaanvragen voor de vlaggenmasten t.b.v. citydressing?

De omgevingsvergunning voor de vlaggenmasten is op 7 maart verleend. Op bijgevoegd kaartje zijn de locaties aangegeven (kaartje volgt nog).

TOP's

5. Wat is de status van de beoogde TOP's?

De Toeristische Overstappunten realiseert de gemeente in co-financiering met de Province Utrecht. De voorbereidingen voor het plaatsen van de Toeristische Overstappunten zijn nog gaande. Voor de invulling van de TOP nabij de Pronckheer nemen de exploitant van de Pronckheer en het Kersenmuseum het voortouw. De invulling van de TOP Stadshaven gebeurt in overleg met VVV, de exploitant van de Stadshaven, Stichting Stadshaven en bestuur Museum Dorestad. De verwachting is dat beide TOP’s in de eerste of tweede week van juni te openen. 


Wij gebruiken cookies om de website te verbeteren. EU-wetgeving bepaalt dat wij u om toestemming moeten vragen. Meer weten over cookies en hoe ze te verwijderen, lees ons  privacy beleid.

  Ik accepteer cookies van deze website.
EU Cookie Directive Module Information